fanoe_strand

Fanø

Fanø er ca. 56 km2 stor og en af de ialt 42 frisiske øer. Disse øer, der strækker sig fra Den Helder i Holland til Ho Bugt i Danmark, danner grænsen imellem Vesterhavet og Vadehavet. Fanø er opstået som en sandrevle i det lavvandede område mellem Horns Rev og den tyske ø Sild.

Stranden

Vesterhavet tilfører Fanøs vestkyst store mængder sand. Sandet skaber de karakteristiske brede strande med kystparallele sandrevler. Ved Fanøs syd- og nordspids ligger kilometerbrede højsande.

Kulturhistorie

De første sikre vidnesbyrd om beboelse stammer fra 1200-tallet. Øen nævnes i kongens jordebog som kronens ejendom. Fanø har været et barskt sted at leve som fæstebonde. sandflugten har i flere perioder raset over øen, stærkest i perioden 1560-1660. I 1700-tallet begyndte man for alvor at dæmpe sandflugten. År 1741 solgte Christian VI øen med jagt- og strandret til beboerne for 6000 rigsdaler. Købet var starten på Fanøs storhedstid. Beboerne drev fiskeri, men slog sig i løbet af 1800-tallet på skibsfart. I 1890 kulminerede befolkningstallet på ca. 3529. Godt 100 år senere i 1998 var befolkningstallet på 3278. Mange nuværende beboere arbejder stadig med fiskeri og skibsfart.

Cykel-, vandre- og ridestier

Cykelstinettet på Fanø er omfattende. Faktisk kan man køre hele vejen fra Nordby til Sønderho samt til strandene ved Fanø Bad og Rindby Strand på dobbeltrettede cykelstier. I den store klitplantage midt på øen er der et meget veludbygget net af afmærkede vandrestier af varierende længde (1.0-5,5 km) ligesom der findes afmærkede ridestier. Der arrangeres flere gange i løbet af året en række guidede vandreture i samarbejde med Fanø Turistbureau og naturvejleder Marco Brodde. Alle turene kan bestilles hos Fanø Turistbureau. I 1997 åbnede Oxbøl Statsskovdistrikt en picnic- og skovlegeplads i klitplantagen for enden af betonvejen ved Pælebjerg. Legepladsen er beliggende i et naturskønt område med mulighed for flere vandreture. Den er opført udelukkende af naturmaterialer fra klitplantagen. Der er mulighed for at benytte den på pladsen opsatte grill.


Vesterhavet

Vesterhavet er meget lavvandet og rigt på næring sammenlignet med andre havområder. Tidevandets størrelse er ved Fanø på ca. 1,6 m. Vesterhavet rummer en af de tætteste fiskebestande i verden. Disse fiskebestande er udsat for et meget intenst fiskeri.

Begivenhedskalender

Fanø Turistkontor laver hvert år en omfattende begivenhedskalender over alle de spændende arrangementer, der foregår på Fanø. Bla. kan nævnes naturvandringer, klassiske koncerter, udflugter m.m. Så en ting er helt sikkert; man kommer ikke til at kede sig på Feldberg Strandcamping.